Let’s Go Cotton Picking

FOLKCHARM TRAVELS

Let’s Go Cotton Picking! ไปเก็บฝ้ายกัน!

Cotton Blooms: Interweaving Lives with Craft & Nature

26 ~ 28 November 2020


“จากผืนดินสู่ผืนผ้า เรียนรู้การเดินทางของฝ้ายด้วยสองมือ เปิดโลกความคิด ร่วมสนทนาเชิงลึกกับปราชญ์ชาวบ้านในวิถีอินทรีย์ การอยู่ร่วมกับป่า ทานอาหารพื้นถิ่นไทเลยจากพืชพรรณอินทรีย์ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบายในช่วงฤดูต้นหนาว พักตาและสัมผัสธรรมชาติด้วยทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาบนเทือกเขาภูหลวง”

เราได้โอกาสจัด Folkcharm Travels มาทุกปีตั้งแต่ปี 2017 จากบทสะท้อนของผู้ร่วมทริป เราตกผลึกได้ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของการเดินทางกับเรา นอกจากการเรียนรู้วิถีฝ้ายธรรมชาติและหัตถศิลป์ชุมชนแบบ hands-on คือ กระบวนการที่เราออกแบบให้เกิด “บทสนทนา” และ “การเรียนรู้การใช้ชีวิต” ร่วมกับ แม่ๆช่างทอผ้า ผู้นำชุมชน ในประเด็นที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน รากของวิถีอินทรีย์ การอยู่ร่วมกับป่าและธรรมชาติ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เข้าใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาจากสิ่ง “ผิดธรรมชาติ” ที่เราเห็นในทุกวันนี้อย่างลึกซึ้งขึ้น และจะได้กลับมาสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของตัวเราอย่างเข้าใจตนเองและมีคุณค่ามากขึ้น เราจึงได้ชวนผู้คนเดินทางไปกับเรา ไม่เป็นเพียงการท่องเที่ยว แต่เป็นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลง คราวนี้บรรยากาศเป็นใจ เพราะอากาศบนภูเริ่มหนาว อีกทั้งดอกฝ้ายก็บานพอดี จำนวนผู้ร่วมทริปเกินที่ตั้งใว้นิดหน่อย รวม 13 คน จาก 4 ประเทศโดยมีอายุระหว่าง 15 ~ 56 ปี เราจึงจัดกิจกรรมเป็น Bilingual ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

บทสะท้อนของผู้เข้าร่วม

“Aside from learning about social entrepreneur and sustainable development, we got to appreciate the beautiful view of Loei from morning hike to the top of the mountain, enjoyed the sunrise, savored fabulous local dishes in a picnic setting by the waterfall. This trip gave us an optimistic view in life especially in the year 2020! So thank you Folkcharm from the bottom of my heart for proving to us that sustainable development is not just theories in the textbooks, but it is a true actualization that have great impact for the rural community.” Buraskorn, 40, Thailand คลิ้กเพื่ออ่านบทสะท้อนของเธอต่อ

“Thank you so much, Passawee as well as each and every member of community that you are working with inspire me a lot in different ways. Basically, I just wanted to explore where loei is and the process of cotton-picking and weaving. At the outset, folkcharm seemed as a mere social enterprise and way of running business to me. It is beyond what I thought and what I saw. I realized that it is undoable to me. It is an unique art of teamwork, creation, empowerment, passion, way of life, loving and protection of one own environment. I much appreciate folkcharm for creating great chances to experience all these arts.” Tin Hla, 28, Myanmar

“I absolutely loved how well this trip was organised. It will be one of my most memorable trips. From the time I arrived at Loei airport till I left, I enjoyed every activity organised by Passawee. I learnt a lot about sufficiency economy and this trip reaffirmed my belief that you find beautiful and inspiring stories at the grassroots.” Aparna, 42, India

“This trip is a great place to learn and explore more about life. I would say it’s not only a cotton trip it is so much more which I think it change and shape my perspective of seeing things and I really learn from every bits and everyone around me in this trip. Can’t explain in word how wonderful this trip is to me. I would love to join it next time. It was a really inspiring trip and I learned a lot from you guys and everything around me in these 3 days. It’s more than I expect before I decided to join the trip. I’m truly blessed that I got a chance to be part of this trip.” Eiff, 26, Thailand

“My favorite thing is definitely food! I love every single meal there and I don’t want to stop eating. The trip isn’t only educating, it is also very fun and enjoyable. I was worried at first because I think I might be too young but this trip is actually suitable for every age, young to old. I learned way more than I expected. I’m very thankful to be a part of this trip. The whole trip was very fun and inspiring!! I’ve tried my best to learn new and educating knowledges as much as possible. I promise I’ll make the best use of what i learned there.” Gorya, 15, Thailand

“Thanks everybody for making this trip great great, I really enjoy and felt so good.
Passawee please pass my regards to grandmas, moms, sisters and village headman of “khun Loei” Their kindness and fighting spirit very inspired me.” – Lek, 56, Thailand

“This was the most awesome memory of 2020 even it is challenging time for all of us. I have learned so many things from each of you along this trip. All credits and gratitude go to Folkcharm, its patners and everyone in this trip. You all will be missed dearly. I hope our paths will cross again in the future. Until then, please stay safe and be happy!! Yay… #thebesttripof2020”- Grace, 29, Myanmar

Thank you all for the great memories, and beautiful pictures… I adore them all! Hope to see you in future!! – Deepa, 25, Nepal

กำหนดการ

🌱พฤหัส 26 พ.ย.🌱
13.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านกกบก อ.วังสะพุง ทำความรู้จักกัน พบพ่ออ๊อด รับประทานอาหารบ้านๆ ตำบักหุ่งอันเลื่องชื่อ จากผักไร้เคมีปลูกเอง ไข่และปลาที่แกเลี่ยงเอง

14.00 น. พูดคุยกับพ่ออ๊อตเรื่องการทำงานกับเครือข่ายสมาชิกช่างทอและโฟล์คชาร์ม เรียนรู้การทำผ้าฝ้ายจากฟาร์มถึงผืนผ้ากับแม่ๆช่างทอผ้า เรียนเข็นฝ้ายมาเป็นเส้นใยด้วยตนเอง เดินเล่นเยี่ยมแม่ๆที่บ้านเพื่อดูลายผ้าที่กำลังทอ แปลงคราม หม้อคราม

18.00 น. เข้าที่พัก Homestay ขุนเลย อ.ภูหลวง ทานอาหารเย็นพื้นถิ่นไทเลยที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอน

19.30 น. ร่วมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้รอบกองไฟ พักผ่อน นอนดูดาว

🌱ศุกร์ 27 พ.ย.🌱
7.00 น. ยืดเส้นยืดสายยามเช้า รับประทานอาหาร จิบกาแฟสดอาราบิก้าปลูกเอง

9.00 น. เดินไปเที่ยวบ้านเจ๊ยอ ผู้มีมากความสามารถรอบด้าน เจ๊ยอจะเปิดกรุสีผ้าทอหลากหลายที่แกออกแบบลายเองด้วยสีย้อมที่แกค้นคว้าและค้นพบด้วยตัวเองจากธรรมชาติรอบตัว และการเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

10.00 เที่ยวไร่ฝ้ายชุมชน รับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวน้ำตก

13.00 พูดคุย ณ บ้านกำนันแสวง ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มออมทรัพย์และวิสหกิจชุมชนขุนเลย เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ ชีวิตที่ทุกสิ่งพึ่งพาอาศัยกัน วิถีอินทรีย์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สวนกระแสทุนนิยมและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

14.00 เล่นแร่แปลธาตุ ย้อมสีธรรมชาติหลากหลาย นำโดยเจ๊ยอและแม่ๆขุนเลย

16.30 เที่ยว “ปราสาทฟาง ณ ภูหอ” โดยธุรกิจเพื่อสังคม Banana Family รับประทานอาหารเย็นกลางทุ่งนา โดยกลุ่มแม่บ้านในภูหอจากเส้นขนมจีนสดที่พวกเราจะทำขึ้นเอง

19.00 นำเส้นฝ้ายที่ย้อมสีแล้วมาทอผ้าบนกี่จิ๋ว
ทอไปคุยไป

🌱เสาร์ 29 พ.ย.🌱
7.00 เดินทางเข้าป่าเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว เรียนรู้จาก ชมวิวร้อยล้านยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์บนภู ชมวิวภูหอและเทือกเขาภูหลวง

11.00 ทอไปคุยไป (ต่อ) ในหัวข้อ ทำไมต้อง Slow Fashion? เรียนรู้ปัญหาและทางออกของวิกฤติแฟชั่นที่มีต่อโลกและชุมชน รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-16.00 น. เรียนรู้วิถีชีวิตและขบวนการต่อต้านเหมืองแร่ของบ้านนาหนองบงจากแม่โรส ผู้นำการต่อสู้ของชุมชน ทบทวนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทริปและแชร์ไอเดียการกลับไปใช้ชีวิตในเมืองให้ดีต่อเรา โลก และชุมชน

16.00 เดินทางถึงสนามบิน จ.เลย แยกย้ายกลับบ้าน

ทริปนี้เต็มไปด้วยคุณค่า ในราคา 7,000 บาท ราคารวมค่าเดินทางในจังหวัดเลย อาหาร 7 มื้อ และกิจกรรมทั้งหมด (Early Bird 5,999 บาท)

รับเพียง 10 คนเท่านั้น รับลูกทัวร์ทั้งภาษาอังกฤษและไทย

1. ไม่จำกัดอายุหรืออาชีพ แต่ควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเนื่องจากกิจกรรมอยู่กลางแจ้งและจะมีการเดินป่าเล็กน้อย
2. เป็นผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้แบบลงลึก เปิดกว้าง เปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆ และยอมรับความหลากหลาย
3. สนใจประเด็นปัญหาต่างๆของโลกในปัจจุบัน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ตลอดทริป”

🧳สิ่งที่ควรรู้และสิ่งที่ต้องเตรียม🧳
1. เตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบาย เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและเดินป่าแบบเบาๆ ตลอด 3 วัน
2. เตรียมยากันยุง ยาทาบรรเทาอาการแพ้ คัน รวมไปถึงยารักษาโรคประจำตัวกรณีฉุกเฉิน
3. อาหารในทริปเป็นอาหารพื้นถิ่น หากแพ้หรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด โปรดแจ้งให้ทีมงานทราบในใบสมัครล่วงหน้า
4. เตรียมกระบอกน้ำส่วนตัวขนาดพกพา เพื่อลดการใช้พลาสติก
5. เตรียมสมุดจดขนาดเล็ก พร้อมปากกาหรือสี เพื่อบันทึกประสบการณ์ที่ไม่อาจหาที่ไหนได้ (กิจกรรมของเราจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล)
6. ที่พักของเรา มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์จำกัด อยากชวนทุกคนมา Digital Detox ด้วยการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุดระหว่างร่วมทริป หรือเตรียมแบตเตอรี่สำรองมาให้เพียงพอต่อการใช้งาน
7. การเดินทางภายในทริป เดินทางด้วยรถตู้ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ (ระยะทางระหว่างแต่ละจุดห่างกันไม่เกิน 1-1.5 ช.ม.) และรถอีแต๊กในจุดที่รถตู้ไม่สามารถเข้าถึงได้

📍จุดนัดพบผู้ร่วมทริป
วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. มี 2 จุด
1. สถานีขนส่ง บขส. อำเภอวังสะพุง เวลา 8.30 น.
2. ท่าอากาศยาน จ.เลย เวลา 12.00 น.
✈การเดินทางที่แนะนำ🚍
1. เที่ยวบินแนะนำ
ขาไป : ดอนเมือง-เลย AirAsia เที่ยว พฤ 26 พ.ย. เวลา 10.30-11.45 น.
ขากลับ : เลย-ดอนเมือง AirAsia เที่ยว เสาร์ 28 พ.ย. วลา 18.00-18.55 น.
2. รถบัสแนะนำ
ขาไป : หมอชิต 2 – วังสะพุง รถโดยสาร แอร์เมืองเลย พฤ 26 พ.ย. เวลา 22.35-6.50 น.
ขากลับ : วังสะพุง-หมอชิต2 รถโดยสาร Sunbus เที่ยว เสาร์ 28 พ.ย. 19.20-4.00 น.
 

#ผ้าทอมือ #ผ้าไทย #ฝ้ายไทย #ผ้าฝ้ายทอมือ #ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ #สีธรรมชาติ #ย้อมสีธรรมชาติ #ผ้าฝ้าย #ผ้าธรรมชาติ #ผ้าออร์แกนิค #ฝ้ายออร์แกนิค #ฝ้ายเข็นมือ #เสื้อผ้ารักโลก #ผ้ารักษ์โลก #เส้นใยธรรมชาติ #แฟชั่นยั่งยืน #หัตถกรรม #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #งานฝีมือ #งานแฮนด์เมด #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #sustainablefashion #SlowFashion #ThaiCotton #Organiccotton #EthicalFashion #TraceableFashion #TransparentFashion #ThaiFashion #ThaiTextile #Handwoven #Naturaldye #Handmade #handicraft #Handspinning #Ethicalfashion #Fairtrade #ThaiProduct #CommunityProduct #Thaifairtrade #Womenempowerment #handwovencotton