Let’s Go Cotton Picking

FOLKCHARM TRAVELS

Let’s Go Cotton Picking! ไปเก็บฝ้ายกัน!

Cotton Blooms: Interweaving Lives with Craft & Nature

26 ~ 28 November 2020


“จากผืนดินสู่ผืนผ้า เรียนรู้การเดินทางของฝ้ายด้วยสองมือ เปิดโลกความคิด ร่วมสนทนาเชิงลึกกับปราชญ์ชาวบ้านในวิถีอินทรีย์ การอยู่ร่วมกับป่า ทานอาหารพื้นถิ่นไทเลยจากพืชพรรณอินทรีย์ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบายในช่วงฤดูต้นหนาว พักตาและสัมผัสธรรมชาติด้วยทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาบนเทือกเขาภูหลวง”

เราได้โอกาสจัด Folkcharm Travels มาทุกปีตั้งแต่ปี 2017 จากบทสะท้อนของผู้ร่วมทริป เราตกผลึกได้ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของการเดินทางกับเรา นอกจากการเรียนรู้วิถีฝ้ายธรรมชาติและหัตถศิลป์ชุมชนแบบ hands-on คือ กระบวนการที่เราออกแบบให้เกิด “บทสนทนา” และ “การเรียนรู้การใช้ชีวิต” ร่วมกับ แม่ๆช่างทอผ้า ผู้นำชุมชน ในประเด็นที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน รากของวิถีอินทรีย์ การอยู่ร่วมกับป่าและธรรมชาติ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เข้าใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาจากสิ่ง “ผิดธรรมชาติ” ที่เราเห็นในทุกวันนี้อย่างลึกซึ้งขึ้น และจะได้กลับมาสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของตัวเราอย่างเข้าใจตนเองและมีคุณค่ามากขึ้น เราจึงอยากชวนผู้คนเดินทางไปกับเรา ไม่เป็นเพียงการท่องเที่ยว แต่เป็นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลง

สามารถเข้าไปอ่านทริปที่ปผ่านมาและบทสะท้อนของผู้เข้าร่วมได้ที่นี่

กำหนดการ สำหรับทริปนี้

🌱พฤหัส 26 พ.ย.🌱
13.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านกกบก อ.วังสะพุง ทำความรู้จักกัน พบพ่ออ๊อด รับประทานอาหารบ้านๆ ตำบักหุ่งอันเลื่องชื่อ จากผักไร้เคมีปลูกเอง ไข่และปลาที่แกเลี่ยงเอง

14.00 น. พูดคุยกับพ่ออ๊อตเรื่องการทำงานกับเครือข่ายสมาชิกช่างทอและโฟล์คชาร์ม เรียนรู้การทำผ้าฝ้ายจากฟาร์มถึงผืนผ้ากับแม่ๆช่างทอผ้า เรียนเข็นฝ้ายมาเป็นเส้นใยด้วยตนเอง เดินเล่นเยี่ยมแม่ๆที่บ้านเพื่อดูลายผ้าที่กำลังทอ แปลงคราม หม้อคราม

18.00 น. เข้าที่พัก Homestay ขุนเลย อ.ภูหลวง ทานอาหารเย็นพื้นถิ่นไทเลยที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอน

19.30 น. ร่วมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้รอบกองไฟ พักผ่อน นอนดูดาว

🌱ศุกร์ 27 พ.ย.🌱
7.00 น. ยืดเส้นยืดสายยามเช้า รับประทานอาหาร จิบกาแฟสดอาราบิก้าปลูกเอง

9.00 น. เดินไปเที่ยวบ้านเจ๊ยอ ผู้มีมากความสามารถรอบด้าน เจ๊ยอจะเปิดกรุสีผ้าทอหลากหลายที่แกออกแบบลายเองด้วยสีย้อมที่แกค้นคว้าและค้นพบด้วยตัวเองจากธรรมชาติรอบตัว และการเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

10.00 เที่ยวไร่ฝ้ายชุมชน รับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวน้ำตก

13.00 พูดคุย ณ บ้านกำนันแสวง ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มออมทรัพย์และวิสหกิจชุมชนขุนเลย เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ ชีวิตที่ทุกสิ่งพึ่งพาอาศัยกัน วิถีอนทรีย์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สวนกระแสทุนนิยมและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

14.00 เล่นแร่แปลธาตุ ย้อมสีธรรมชาติหลากหลาย นำโดยเจ๊ยอและแม่ๆขุนเลย

16.30 เที่ยว “ปราสาทฟาง ณ ภูหอ” โดยธุรกิจเพื่อสังคม Banana Family รับประทานอาหารเย็นกลางทุ่งนา โดยกลุ่มแม่บ้านในภูหอจากเส้นขนมจีนสดที่พวกเราจะทำขึ้นเอง

19.00 นำเส้นฝ้ายที่ย้อมสีแล้วมาทอผ้าบนกี่จิ๋ว
ทอไปคุยไป

🌱เสาร์ 29 พ.ย.🌱
7.00 เดินทางเข้าป่าเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว เรียนรู้จาก ชมวิวร้อยล้านยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์บนภู ชมวิวภูหอและเทือกเขาภูหลวง

11.00 ทอไปคุยไป (ต่อ) ในหัวข้อ ทำไมต้อง Slow Fashion? เรียนรู้ปัญหาและทางออกของวิกฤติแฟชั่นที่มีต่อโลกและชุมชน รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-16.00 น. เรียนรู้วิถีชีวิตและขบวนการต่อต้านเหมืองแร่ของบ้านนาหนองบงจากแม่โรส ผู้นำการต่อสู้ของชุมชน ทบทวนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทริปและแชร์ไอเดียการกลับไปใช้ชีวิตในเมืองให้ดีต่อเรา โลก และชุมชน

16.00 เดินทางถึงสนามบิน จ.เลย แยกย้ายกลับบ้าน

ทริปนี้เต็มไปด้วยคุณค่า ในราคา 7,000 บาท
ราคารวมค่าเดินทางในจังหวัดเลย อาหาร 7 มื้อ และกิจกรรมทั้งหมด

5,999 บาท หากจองภายในวันที่ 14 พ.ย. 

รับเพียง 10 คนเท่านั้น รับลูกทัวร์ทั้งภาษาอังกฤษและไทย

1. ไม่จำกัดอายุหรืออาชีพ แต่ควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเนื่องจากกิจกรรมอยู่กลางแจ้งและจะมีการเดินป่าเล็กน้อย
2. เป็นผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้แบบลงลึก เปิดกว้าง เปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆ และยอมรับความหลากหลาย
3. สนใจประเด็นปัญหาต่างๆของโลกในปัจจุบัน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ตลอดทริป”

🧳สิ่งที่ควรรู้และสิ่งที่ต้องเตรียม🧳
1. เตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่สบาย เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและเดินป่าแบบเบาๆ ตลอด 3 วัน
2. เตรียมยากันยุง ยาทาบรรเทาอาการแพ้ คัน รวมไปถึงยารักษาโรคประจำตัวกรณีฉุกเฉิน
3. อาหารในทริปเป็นอาหารพื้นถิ่น หากแพ้หรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด โปรดแจ้งให้ทีมงานทราบในใบสมัครล่วงหน้า
4. เตรียมกระบอกน้ำส่วนตัวขนาดพกพา เพื่อลดการใช้พลาสติก
5. เตรียมสมุดจดขนาดเล็ก พร้อมปากกาหรือสี เพื่อบันทึกประสบการณ์ที่ไม่อาจหาที่ไหนได้ (กิจกรรมของเราจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล)
6. ที่พักของเรา มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์จำกัด อยากชวนทุกคนมา Digital Detox ด้วยการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุดระหว่างร่วมทริป หรือเตรียมแบตเตอรี่สำรองมาให้เพียงพอต่อการใช้งาน
7. การเดินทางภายในทริป เดินทางด้วยรถตู้ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ (ระยะทางระหว่างแต่ละจุดห่างกันไม่เกิน 1-1.5 ช.ม.) และรถอีแต๊กในจุดที่รถตู้ไม่สามารถเข้าถึงได้

📍จุดนัดพบผู้ร่วมทริป
วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. มี 2 จุด
1. สถานีขนส่ง บขส. อำเภอวังสะพุง เวลา 8.30 น.
2. ท่าอากาศยาน จ.เลย เวลา 12.00 น.
✈การเดินทางที่แนะนำ🚍
1. เที่ยวบินแนะนำ
ขาไป : ดอนเมือง-เลย AirAsia เที่ยว พฤ 26 พ.ย. เวลา 10.30-11.45 น.
ขากลับ : เลย-ดอนเมือง AirAsia เที่ยว เสาร์ 28 พ.ย. วลา 18.00-18.55 น.
2. รถบัสแนะนำ
ขาไป : หมอชิต 2 – วังสะพุง รถโดยสาร แอร์เมืองเลย พฤ 26 พ.ย. เวลา 22.35-6.50 น.
ขากลับ : วังสะพุง-หมอชิต2 รถโดยสาร Sunbus เที่ยว เสาร์ 28 พ.ย. 19.20-4.00 น.