Why Cotton Loei Province?

“ทำไมต้อง ฝ้าย จังหวัดเลย ?”

Date : 7 Sep 2023

Posted on Instagram Click here

[English Below]

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเล่าถึงฝ้ายที่นำมาทอเป็นผ้า ทำเป็นเสื้อและชุดสวยๆของเรา 

ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าผ้าฝ้าย และผ้าcotton เป็นคนละอย่างกัน คนบ้านเรา หากเรียก ‘ผ้าฝ้าย’ จะนึกถึงผ้าทอมือ และเรียก ‘ผ้าคอตตอน’ กับเสื้อผ้าที่ออกขายตามปกติทั่วไป   

จริงๆผ้าฝ้ายกับผ้าคอตตอน ก็คือเส้นใยที่มาจาก “ต้นฝ้าย” เหมือนกัน เพียงแต่เป็นคนละภาษา และกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรมที่ทำให้เส้นใยเดียวกันนี้ ออกมาเป็นเนื้อผ้าหลากหลาย เช่น เสื้อยืด ผ้าเชิ้ต ผ้าเช็ดตัว โดยมีคุณสมบัตินึงที่เหมือนกัน คือ ความเป็นธรรมชาติ นุ่ม ระบายอากาศได้ดี ในระบบอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ต้องผลิตเสื้อผ้ามากขึ้นทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค บวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาและผลิตเส้นใยสังเคราะห์สูงขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้ 63% ของเส้นใยที่ใช้ผลิตเสื้อผ้าทำมาจากพลาสติก โดยเส้นใย cotton ที่ปลูกในอุตสากรรมเกษตรแบบปกติ ถูกนำมาผสมกับใยสังเคราะห์อย่างโพลีเอสเตอร์ เรยอน ฯลฯ ในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้คุณสมบัติที่ต่าง และลดต้นทุนในการผลิต ตัวอย่างเช่น เสื้อยืด ที่สามารถผลิตได้ทีละมากๆ และมีราคาที่ถูกกว่า

…แล้วเสื้อผ้าจากฝ้ายของเรานั้นแตกต่างจาก ผ้า cotton ปกติยังไง 

ผ้าฝ้ายหรือผ้า cotton ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตแบบปกติ ใช้นำ้และสารเคมีมหาศาล ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วย 

“ผ้า cotton 100%” หรือ “ผ้าฝ้าย” ของ Folkcharm นั้นไร้สารเคมีในการปลูก เติบโตด้วยน้ำฝนแปรรูปด้วยการปั่นเส้นด้วยมือ ทอมือ และย้อมสีธรรมชาติ โดยทั้งวิธีการปลูกและแปรรูปนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนไทเลย อีกทั้งจังหวัดเลยเป็นพื้นที่เขา มีสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นถิ่นสีขาวและสีน้ำตาล

ผ้าจากช่างทอ ถูกส่งลงมาออกแบบอย่างเหมาะสมและตัดเย็บที่ละตัวด้วยความปราณีตโดยช่างเย็บฝีมือดี ซักรีด แบบไร้สารเคมี จนเป็นเสื้อผ้าพร้อมส่งให้ทุกคน  …เสื้อผ้าฝ้ายธรรมชาติที่ได้ออกมาจึงมีเป็นเสื้อผ้าสวยงามที่ความอ่อนโยนต่อผิว ไม่ระคายเคือง สวมใส่สบาย  และเมื่อซักบ่อยๆจะทำให้ผ้ายิ่งนุ่ม ระบายอากาศได้ดี ไม่อมเหงื่อแม้อยู่กลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆ 

เสื้อผ้าของ “Folkcharm” ที่ผลิตจากฝ้ายไร้สารเคมีใช้เวลาตามธรรมชาติ และเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตที่มีหลายขั้นตอน จึงสะท้อนออกมาถึงราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เหมาะสมต่อทั้งธรรมชาติ ผู้ผลิต และผู้ใส่

อยากให้ลองปรับเปลี่ยนมาเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่ใช้กันนะคะ 

“Why Cotton Loei Province?”
    Hello, today I will tell you about the cotton fabric that is woven into fabric. Let’s sew them into our beautiful shirts and dresses.
Most people tend to understand that cotton and cotton are different things. People in our country call ‘fai’ and think of hand-woven fabric called ‘fai’ and clothes that are commonly sold.
    Cotton and pure cotton It is the same type of fiber that comes from the cotton plant. but in another language and the industrial production process of cotton that produces this same type of fiber. They come in a variety of fabrics, such as t-shirts, shirts, and towels. They have one feature in common: they are natural, soft and breathable.
In the fashion industry, more and more clothes are produced every day to support consumption. combined with technological advancements This led to the development and production of synthetic fibers. Until now, 63% of the fibers used in clothing are made from plastic. by cotton fiber Grown in the general agricultural industry It is mixed with synthetic fibers such as polyester, rayon, etc. in different proportions, giving different properties. and reduce production costs, such as T-shirts that can be produced in large quantities and are cheaper
…So how are our cotton clothes different from other cotton clothes?
Cotton or cotton fabric obtained from normal production processes. Uses large quantities of water and chemicals. which in addition to having a negative effect on the environment It also has a negative effect on the health of farmers.
“100% cotton” or “cotton” by Folkcharm, free of chemicals when grown. Grown using rainwater, hand-spun, hand-woven and dyed with natural dyes. Both the planting and processing methods are considered local wisdom of the Thai people. In addition, Loei Province is a mountainous area. There is a suitable climate and environment for growing local varieties of white and brown cotton.
Fabrics from the weavers are sent to be designed and individually sewn into appropriate pieces with meticulous care by skilled seamstresses. Washing clothes can be done without using chemicals. Until the clothes are ready to be sent to everyone. …The result of natural cotton clothing is clothes that are beautiful and gentle on the skin. Non-irritating, comfortable to wear and when washed frequently It will make the fabric softer. Good ventilation Doesn’t make you sweat even when outdoors in the scorching sunlight.
“Folkcharm” clothes are made from natural cotton without chemicals. And because it takes time to produce, there are many steps. thus reflecting a relatively high price. But it suits both nature, the manufacturer, and the wearer.
Prague, let’s switch to environmentally friendly products and pay attention to the resources we use 
#cotton farming #slowfashion #homegrown #organiclife #slowliving #regenerativefashion #folkcharm