Weaving Community

ชุมชนทอผ้า

Date: 15 Sep 2023

ผู้เขียน : Torfhund K. – Jakkriwan W.

Posted on Instagram Click here

[English Below]

 จากภูมิปัญญาการเข็นมือดั้งเดิมนำไปสู่การทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

 วิถีชีวิตคนในชุมชนที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจากต้นฝ้ายถึงผ้าทอมือ ซึ่งฝ้ายเข็นมือและผ้าทอมือของชาวบ้านในชุมชน หากลองไล่ดูผ้าทอเป็นแถวๆจะเห็นถึงความหนา และความบางที่แตกต่างกัน ลวดลายของผ้าทอก็เช่นกัน  ภาพผ้าทอมือของคุณยายอายุ 80 ปี ที่เจอกันในทริปจังหวัดเลยก็ทำให้ผุดขึ้นมาทันที

ฝ้ายเข็นมือนั้น เกิดจากความถนัดและความเชี่ยวชาญของเหล่าแม่ๆ โดยจะได้เส้นฝ้ายที่แตกต่างกัน เช่น ยายใจ อายุ 70 ปี ถนัดเข็นฝ้ายเส้นใหญ่ แต่เมื่อนำมาทอแล้วผ้าทอจะมีความแน่นกว่าทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของผ้ายายใจก็จะถูกนำไปออกแบบและตัดเย็บให้เหมาะสมเพื่อดึงเสน่ห์ความเป็นผ้าทอออกมา

ด้วยทักษะและความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดเป็นผ้าที่มีลวดลายของผ้าทอมือที่ไม่ซ้ำกัน จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีลวดลายและรูปแบบที่ต่างกันออกไป และนี่คือเรื่องราวของ “ชุมชนทอผ้า” @ จังหวัดเลย

เทคนิคการทอผ้าที่สืบต่อกันมาในวิถีชีวิตชนบทนั้นเป็นการทอมือ จึงใช้ระยะเวลานานในการผลิต ผ้าทอที่ได้นั้นต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ และความใส่ใจ ผ้าทอจึงมีเรื่องราววิถีชีวิตผ่านงานทุกชิ้นส่งต่อไปยังผู้รับ

จากฝ้ายเข็นมือที่เกิดจากนำฝ้ายมาปั่นให้เป็นเส้น texture ของเนื้อผ้าจึงมีพิ้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน อาจดูหนาและกระด้างบ้าง แต่เนื้อสัมผัสจะมีความนุ่มฟู ฝ้ายที่เข็นมือจะมีความห่างของเนื้อผ้ามากกว่าเส้นด้ายทั่วๆไป ทำให้ผ้าฝ้ายที่ทอมือออกมาสามารถระบายอากาศได้ดี

แล้วทำไมต้อง “มือ” ซึ่งอาจเกิดเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของใครหลายคน การทอมือยังพอเข้าใจได้สำหรับใครหลายคน แต่! ทำไมต้องถึงขนาดเข็นมือ ในเมื่อการทอมือนั้นก็สามารถนำเส้นด้ายที่ปั่นจากโรงงานมาย้อมธรรมชาติแล้วนำไปทอก็ได้ การเข็นมือนั้นนอกจากจะเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นยังใช้ระยะเวลานาน การใช้มือทำทุกๆขั้นตอนนั้นดีแล้วจริงๆหรอ? คุมกับต้นทุนที่สูงกว่า? สามารถตอบได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงที่งานใช้มือทำนั้นทำให้มีราคาที่สูงกว่าแต่ Folkcharm ให้คุณค่ามากกว่านั้น โดยการทำมือ “ตั้งแต่การปลูก เก็บ เข็น ทอ จนไปถึงการออกแบบและตัดเย็บ” ออกมานั้น ทำให้ความสวยงาม ความละเอียด ความใส่ใจในชิ้นงานนั้น ผ้าทอทุกชิ้นจึงมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อได้เห็นงานหรือใช้สินค้าของเราจะดูออกด้วยเนื้อผ้า เนื้อสัมผัส ฝีเข็ม รวมไปถึงแพทเทิร์นการออกแบบที่เหมือนกับมีเพียงชิ้นเดียวในโลก 

ถึงตรงจุดนี้จึงได้เข้าใจเป็นครั้งแรกว่า ‘ผ้าพูดได้’ และผ้าที่ใช้มือทำในทุกขั้นตอนนั้นจะเสียงดังกว่าผ้าอื่น เป็นเสียงแนะนำตัวอย่างสุภาพนุ่มนวลว่า ฉันมาจากไหน ใครสร้างฉันขึ้นมา และคนที่สร้างฉันขึ้นมากำลังรู้สึกอย่างไร 

และกว่าจะเป็นผ้าทอ 1 ผืน มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราเห็นในภาพ และเมื่อเราได้ไปสัมผัสชุมชนทอผ้าของจริงคุณจะรู้สึกว่า ชุมชนนี้ไม่ได้เป็นแค่ชุมชนทอผ้าแต่เป็นชุมชนที่สร้างรอยยิ้มไปกับการทอผ้า แน่นอนว่าผ้าของ Folkcharm จะดึงดูดเสน่ห์ของ ชุมชนทอผ้า ให้คุณได้เห็นผ้าที่ได้มาจากรอยยิ้มและความสุขในการทอผ้าเพราะ Folkcharm แปลว่า เสน่ห์พื้นบ้าน

นั่นจึงเกิดเป็นความเชื่อมโยงระหว่าง ‘ผู้ผลิต’ กับ ‘ผู้บริโภค’ ที่แม้ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตา แต่ก็ได้รู้จักกันผ่านผืนผ้าที่ทำด้วยมือ

“Weaving community”

Author: Torfhund K. – Jakkriwan W.


From the wisdom of traditional hand-carving, it leads to hand-weaving with unique patterns.
…The way of life of people in the community that is connected to traditional wisdom from cotton trees to hand-woven cloth. The cotton is hand-carried and the cloth is hand-woven by villagers in the community. If you look at the woven fabric in rows, you will see its thickness. and different thickness The pattern of the woven fabric is the same. The picture of the hand-woven cloth of an 80-year-old grandmother that I met on a trip to Loei Province immediately made me spring to mind 

That hand-carried cotton It comes from the aptitude and expertise of the mothers. They will get different cotton strands. For example, Grandma Jai is 70 years old and is good at pushing large strands of cotton. But when woven, the woven fabric will be denser, making it unique and unique to Yai Jai fabric. It will be designed and sewn appropriately to bring out the charm of the woven fabric.
With the skills and aptitude of each person being different, it creates a cloth with a unique hand-woven pattern. Therefore resulting in new products with different patterns and styles. And this is the story of the “weaving community” @ Loei Province.


The weaving technique that has been passed down through generations in rural life is hand weaving. Therefore it takes a long time to produce. The resulting woven fabric requires skill, expertise, and care. The woven fabric has a story of a way of life through every piece of work that is passed on to the recipient.

From hand-spun cotton that is made from spinning cotton into strands, the texture of the fabric has an uneven surface. It may look thick and rough. But the texture will be soft and fluffy. Hand-plucked cotton has a greater fabric spacing than normal yarn. This makes the hand-woven cotton fabric breathable.
So why “hands”? This may be a question that arises in the minds of many people. Hand weaving is still understandable to many people, but! Why does it have to be the size of a hand cart? When it comes to hand weaving, the yarn spun from the factory can be naturally dyed and then woven. Hand pushing not only increases costs but also takes a long time. Is using your hands to do every step really good? Controlling against higher costs? You can answer that it is true that handmade work has a higher price, but Folkcharm gives more value than that. By making it by hand “from planting, picking, pushing, weaving, to designing and sewing”, it makes The beauty, the detail, the care in that piece. Every piece of woven fabric is therefore charming and unique. When you see our work or use our products, you will see the fabric, texture, stitches, and design patterns that are like there is only one piece in the world.


At this point, I understood for the first time that ‘fabric can talk’ and that fabric that is made by hand in every step makes a louder sound than other fabrics. It is a gentle introduction: Where do I come from? Who created me? And how are the people who created me feeling?


And until it becomes one piece of woven fabric, it’s not as easy as we see in the picture. And when we get to experience the real weaving community, you will feel that This community is not just a weaving community, but a community that creates smiles while weaving. Of course, Folkcharm’s fabric will attract the charm of the weaving community, allowing you to see the fabric that comes from smiles and happiness in weaving because Folkcharm means folk charm.


That is why there is a connection between ‘producers’ and ‘consumers’ that even they have never seen before. But they got to know each other through handmade canvases.

cottonfarming #slowfashion #homegrown #organiclife #slowliving #regenerativefashion #folkcharm