Folkcharm x Change Maker

คลิปนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินความคิดเห็นของแม่ๆ สมาชิกกลุ่มเราในทั้ง 3 หมู่บ้าน และพ่ออ๊อต
การที่ได้ยินเสียงตัวเอง เสียงทุกคนในคลิปนี้ เตือนสติว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
และทำไมต้องทำต่ออย่างรู้ตน และพัฒนาให้ดีขึ้นทุกวัน

ขอบคุณโครงการ Change Makers ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเรา