Cotton season

“ฤดูฝ้าย”

Date 5 Sep 2023

Posted on Instagram Click here

[English Below]

โดยปกติทั่วไปแล้วทุกคนอาจจะรู้จักแต่คำว่า ฤดูข้าว แต่วันนี้มาทำความรู้จัก ฤดูฝ้าย กัน 

ฤดูฝ้าย” ในนิยามของ Folkcharm หมายถึง การปลูกฝ้ายในช่วงฤดูฝนประมาณกลางปี และเก็บฝ้ายช่วงต้นหนาวปลายปี กันยายนนี้ก็เป็นเวลาที่ฝ้ายกำลังขึ้นเป็นต้นกล้าเลย 

“ปลูกตามฤดูกาลแบบธรรมชาติ” ฝ้ายของเรานั้นเติบโตจากน้ำฝน 100% เมื่อมีหญ้าแซม จะกำจัดวัชพืชด้วยการถอนมือ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และได้รับการดูแลตามวิถีธรรมชาติ

ฝ้ายโตง่าย ชอบน้ำและแสงแดด เลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยใดๆ เพียงแค่ 3 เดือนก็ออกดอกออกสมอ แตกออกมาเป็นปุยฝ้าย พร้อมเก็บในช่วงต้นหนาว โดยส่วนใหญ่ แม่ๆช่างทอผ้าผู้ปลูกฝ้าย จะเก็บฝ้ายสัก 2-3 รอบ ก่อนที่จะไถออก รอปลูกในฤดูกาลต่อไป

วิธีการปลูกฝ้ายสูตรๆแม่ยายๆของเรา เอาไปลองปลูกเองได้

__ พื้นที่ปลูกต้องระบายนํ้าออกได้ดี เป็นที่แจ้งแดดส่อง

__ ปลูกในแปลงระยะห่างระหว่างต้น 50-70 ซม.ร่องเดิน 1-1.2 ม.

__ ปลูกในกระถางควรเป็น ทรงสูงเพราะรากยาว

1. ขุดหลุมลึกประมาณ 1.5 นิ้วใส่เมล็ด ฝ้าย 4-5 เม็ดต่อหลุม

2. รดนํ้าสัปดาห์ละ 2-3 คร้ังขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศฝ้ายชอบน้ำและแดด

3. พอต้นฝ้ายสูงประมาณฝ่ามือ ถอนต้นที่ไม่แข็งแรกออกให้เหลือ 2 ต้น

4. เมื่อต้นสูงประมาณครึ่งเมตร ใช้ดินกลบโคนต้นเพื่อให้ต้น-รากแข็งแรง

5. หากไม่อยากให้ต้นฝ้ายขึ้นสูงตรง ตัดกิ่งเพื่อให้กิ่งแตกออกด้านข้าง 

6. หมั่นถอนหญ้าหรือวัชพืชออก และพรวนดิน 

7. หากใบมีโรคหงิกงอให้ถอนใบออก แล้วฝังดินแยกหรือไปที้งที่อื่น

8. ดอกภายใน 2 เดือนจะกลายเป็น สมอต้องระวังแมลงเจาะสมอฉีดน้ําส้มควันไม้หรือใช้วิธีไล่แมลงอื่นๆ 

9. ประมาณ 3 เดือน ดอกฝ้าย จะแตกออกสามารถเก็บดอกฝ้ายได้เรื่อยๆหรือแต่งกิ่งให้ขึ้นใหม่ 

10. ปลูกทิ้งใว้ได้ แต่นานๆไปฝ้ายจะออกดอกนอยลงหากไม่แตงกิ่ง สามารถถอนและปลูกใหม่ปีต่อปี 

หากสนใจปลูกฝ้าย รอหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ เราส่งเมล็ดฝ้ายให้ได้น้า คอมเม้นต์ไต้โพสต์ทิ้งใว้ได้เลย 🤍

“Cotton season”
Normally, everyone may only know the term rice season, but today let’s get to know cotton season.
“Cotton season” in Folkcharm’s definition means growing cotton during the rainy season around the middle of the year. and picking cotton at the beginning of the winter at the end of the year This September is the time when cotton saplings are growing.
“Grown according to the season naturally” Our cotton is grown 100% from rainwater when there is grass interspersed with it. Weeds will be removed by pulling them by hand. Do not use insecticides. and is taken care of in a natural way
Cotton grows easily, likes water and sunlight. So there’s no need to use any fertilizer. Just 3 months and it will bloom. Breaks out into cotton fluff. Ready to harvest in the early winter, mostly by weavers and cotton growers. The cotton will be picked 2-3 times before plowing it out. Waiting to plant in the next season.
.
.
.
How to grow cotton according to our mothers and grandmothers’ recipes. You can try growing it yourself.
__ The planting area must drain water well. It’s a place where the sun shines.
__ Planted in a plot with a distance between plants of 50-70 cm., a walkway of 1-1.2 m.
__ Planted in a pot should be Tall because of long roots
1. Dig a hole about 1.5 inches deep and put 4-5 cotton seeds per hole.
2. Water 2-3 times a week, depending on Weather: Cotton likes water and sun.
3. When the cotton plant is about the height of your palm Remove the first plants that are not hardened, leaving only 2 plants.
4. When the plant is about half a meter tall. Use soil to cover the base of the tree to make the tree and roots strong.
5. If you don’t want the cotton plant to grow tall and straight Cut branches so that they branch out to the sides.
6. Regularly remove grass or weeds and till the soil.
7. If the leaves have curling disease, remove the leaves. Then bury it in separate soil or take it to another place.
8. Flowers within 2 months will become The anchor must be careful of insects drilling into the anchor by spraying wood vinegar or using other insect repellent methods.
9. In about 3 months, the cotton flowers will break out. You can keep collecting the cotton flowers or pruning them to make new ones.
10. You can plant and leave it. But over time, cotton will bloom less if you don’t plant branches. Can be removed and replanted year after year.
If interested in growing cotton Wait until after this harvest season. We can send you cotton seeds. Leave a comment on this post 

#cottonfarming #slowfashion #homegrown #organiclife #slowliving #regenerativefashion #folkcharm #folkcharm

#cottonfarming #slowfashion #homegrown #organiclife #slowliving #regenerativefashion #folkcharm #folkcharm