Hosts

Meet with Folkcharm's local partners highly experienced artisans, organic farmers and community leaders who will inspire you to live differently and appreciate the simplicity of life like never before.

ช่างทอระดับครู ณ กกบก

เรียนรู้กระบวนการทอผ้าจากปุยฝ้ายสู่ผืนผ้าอย่างละเอียดโดยจากช่างทอ Master Artisans ของเราผู้อยู่เบื้องหลังผืนผ้าชิ้นที่สวยที่สุดของเรา จะได้พบกับแม่เปลี่ยน ยายจ๊อก แม่อ้อม ยายโจ ยายถวิล ยายจำลอง และยายสั้น

ระนอง กองแสน (แม่โรส)

ผู้นำแม่หญิงบ้านนาหนองบงที่ลุกขึ้นสู้กับเหมืองทองจนชนะคดี แม่รสจะมาเล่าประสบการณ์การต่อสู้กว่า 10 ปี กับอำนาจ ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาของระบบอุปถัมป์ อ่านเรื่องราวของแม่โรสต่อได้ที่ Radical Grandma Collective

ศิริญญา ทองแบบ (เจ๊ยอ)

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุนเลย นักทดลองและผู้เชี่ยวชาญด้านสีสันพรรณไม้ในชุมชน รักการย้อมสีโดยสืบประวัติพืชให้สีไปถึงรุ่นผู้เฒ่า แม้ในหมู่บ้านไม่มีการย้อมสีธรรมชาติมานานแล้ว เจ๊ยอเป็นผู้คิดค้น “ผ้าลายน้ำเลย” ที่ปัจจุบันเลื่องชื่อระดับประเทศ

พ่ออ๊อต ตองหว้าน

ประธานกลุ่มทอผ้าลุ่มน้ำฮวย ผู้มีประสบการณ์การบริหารกลุ่มแม่บ้านและกิจกรรมชุมชนมากว่ายี่สิบปี เป็นผู้รวมเครือข่ายแม่บ้านทอผ้าใน 3 หมู่บ้าน ที่ปัจจุบันทำงานร่วมกับโฟล์คชาร์ม

แสวง ดาปะ (พ่อมิ๊นต์)

ผู้นำชุมชน เกษตรอินทรีย์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ และผู้ร่วมก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขุนเลย กำนันแสวงจะเล่าถึงวิถีไทเลย วิถีคนป่าที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตำนาน ความเชื่อ การเกษตรอินทรีย์ การเดินตามรอยพ่อหลวง การสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของจ.เลย ฟังเรื่องราวของกำนันแสวงได้ที่นี่

ภัสสร์วี โคะดากะ (ลูกแก้ว)

ลูกแก้ว จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างลงลึก และเล่าถึงความเกี่ยวเนื่องของปัญหาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นต่อสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด

ลูกแก้วเริ่มสร้างแบรนด์โฟล์คชาร์มในปี 2014 ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม และปัจจุบันเป็นผู้ประสานงาน(ร่วม) Fashion Revolution Thailand