SACIT “ชวนคนรุ่นใหม่ สัมผัสกับผ้าทอของชุมชนที่รับมือกับความท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่ง”

SACIT “ชวนคนรุ่นใหม่”

สัมผัสกับผ้าทอของชุมชนที่รับมือกับความท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่ง”

Date : 6 Sep 2023

Source : Sacit

ชวนคนรุ่นใหม่ สัมผัสกับผ้าทอของชุมชนที่รับมือกับความท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่ง

เสื้อผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติที่คนรุ่นใหม่สวมใส่อยู่นี้ เป็นผลมาจากความพยายามของชาวบ้านในชุมชนหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิที่รับมือกับความท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างน่าภาคภูมิ ภายใต้การนำของครูอนัญญา เค้าโนนกอก ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2554 ของ sacit ซึ่งได้นำกว่า 100 ครัวเรือนใน 11 หมู่บ้าน หันมาปลูกฝ้ายทอผ้าและทำการเกษตรควบคู่กันไป เลือกฝ้ายที่ปลูกอย่างใส่ใจแทนความห่วงใยต่อโลก ไร่ฝ้ายทั้งหมดผ่านการรีไซเคิลหรือปลูกโดยใช้น้ำน้อยลง มีการบำบัดน้ำและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การนำฝ้ายธรรมชาติออร์แกนิกมาทอและย้อมสีด้วยพืชท้องถิ่นที่ให้สีธรรมชาติไม่ทำร้ายทั้งคนทำและผู้สวมใส่ ขณะที่สตรีและคนชรา หรือแม้แต่ผู้พิการในหมู่บ้านต่างมีงานทำมีรายได้ที่สม่ำเสมอ ที่สำคัญยังได้รับค่าแรงและการปฏิบัติที่เป็นธรรม สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

จะดีแค่ไหนถ้าทุกครั้งที่สวมใส่เสื้อผ้า แล้วเรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ชีวิตของคนอีกหลายๆคนดีขึ้น ชาวบ้านและเกษตรกรรวมทั้งครอบครัวของพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงการศึกษาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและสวยงาม และสร้างโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตเพื่อเกิดความยั่งยืนที่แท้จริง มาช่วยกันเลือกสวมใส่ #SlowFashion มาร่วมกันเป็น #สายแฟก็แคร์โลก การร่วมมือกันนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนและโลกได้!

#สายแฟก็แคร์โลก #เที่ยวฟินอินผ้าไทย #SlowFashion #GreenCraft
#หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ
#sacit #sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย