“International Development Journal” Interview

Interview form
“International Development Journal” Japan
[August 2019]

วารสารเดือนนี้ ธีมคือเรื่อง “Gender”
โฟล์คชาร์มเอง ก็เลยได้พูดถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกที่ 95% เป็นผู้หญิง
การจัดการ วิธีคิด ส่วนแบ่งรายได้แก่ช่างทอ-ช่างหัตถศิลป์ในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อการกลับมาของวิถีหัตถกรรมพื้นถิ่น
โดยการสร้างตลาดให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบร่วมสมัย