FOLKCHARM ธุรกิจเพื่อสังคมที่เล่าวิถีชีวิตและคุณค่าในกระบวนการทำงานของผู้ผลิต ส่งต่อถึงมือลูกค้าที่เชื่อในความยั่งยืน | SE STORIES ตอนที่ 14

“FOLKCHARM ธุรกิจเพื่อสังคมที่เล่าวิถีชีวิตและคุณค่าในกระบวนการทำงานของผู้ผลิต ส่งต่อถึงมือลูกค้าที่เชื่อในความยั่งยืน” | SE STORIES ตอนที่ 14

Date : 22 Oct 2021

Source : SE Stories

Q: Folkcharm เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับอะไร

A: มันเริ่มต้นจากหลายอย่าง 

สิ่งแรก คือ ภูมิปัญญา เราอยากให้ภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมมันยังคงอยู่ สอง คือ…..

Read More

คุณภัสสร์วี ตาปสนันทน์ โคะดากะ (ลูกแก้ว) ผู้ก่อตั้ง Folkcharm

#สายแฟก็แคร์โลก #เที่ยวฟินอินผ้าไทย #SlowFashion #GreenCraft #หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ #sacit #sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์ #สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย