FASHION REVOLUTION WEEK 2019

FASHION REVOLUTION WEEK 2019
“สัปดาห์แห่งการปฏิวัติแฟชั่น”
22 – 28 April 2019

โฟล์คชาร์ม มาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวแฟชั่นนี้ได้ยังไง?

การปฏิวัติแฟชั่น เป็นการเคลื่อนไหวพร้อมกันในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เรียกร้องความโปร่งใสในวงการแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อกระตุ้นให้ทางแบรนด์ทั้งใหญ่และเล็ก ลดปัญหาด้านการกดขี่แรงงาน สตรี และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการบริโภคอย่างเกินพอ สร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในปัญหามากมายของ Fast Fashion เพื่ออนาคตอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ยั่งยืน

โดยส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาคือการสนับสนุน “Ethical Slow Fashion Brands” ที่เน้นกระบวนการผลิตในท้องถิ่น ใส่ใจใน artisanship และสิ่งแวดล้อม โฟล์คชาร์มจึงได้รับการชักชวนจากองค์การแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization) มาเป็นผู้ประสานงานของ Fashion Revolution Thailand ในประเทศไทย (Country Coordinator) ร่วมกับคุณอุ้ง กมลนาถ นักออกแบบ อาจารย์ และ infuencer ด้าน Sustainable Fashion

สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเราได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การฉายสารคดี วงเสวนาในประเด็นสิ่งแวดล้อม แรงงานและสตรี และสิ่งที่ผู้บริโภคทำได้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เวิร์คชอปด้านเศรฐกิจหมุนเวียน การออกแบบร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์และชุมชน และกิจกรรม Clothes Swap การแลกเสื้อผ้าอย่างเป็นระบบที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างเทศเพื่อลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ รวมถึงการลงมือทำ ถุงใส่ขวดน้ำ จากเศษผ้าของโฟล์คชาร์ม . . .

เราได้รับความสนใจจากผู้คนกว่า 300 คนใน 5-6 วันที่ผ่านมา!!

การได้เป็นอาสาสมัครในงานนี้ แม้ใช้ เวลาและแรงพลังมากเพราะมีทีมที่เล็กมาก แต่มีหัวหน้าทีมที่เก่งและได้รับความร่วมมือจากหลากภาคส่วน ขยายความรู้ว่าร้านเสื้อผ้าทอมืออย่างเรา ทำได้อย่างไรบ้างเพื่อสามารถมอบให้ลูกค้าได้มากกว่าผ้าทอมือ ได้รับแรงบันดาลใจและพลังเพื่อไปต่อในการเป็นส่วนหนึ่งของ Ethical Consumption และเทคนิคด้านการออกแบบที่เป็น ‘แฟชั่น’ และสากลมากขึ้น

And this wraps up my role during this amazing Fashion Revolution Week 2019.

It has been such a wonderful experience with very high and active participation of over 300 people at our events in the past week.

We hope everyone have learned WHY FASHION REVOLUTION and what a significant impact just asking #whomademyclothes can make! Corporates are urged to become more transparent*, brands are driven to become more sustainable, and consumers are making better choices at purchase. Worldwide, we have increasingly engaged more people in the movement.

Let us make Fashion Revolution Thailand an active movement that inspire better ways of doing fashion businesses and change ‘over-consumption’ and ‘fast-fashion’!!

#fashionrevolutionthailand @fash_rev #whomademyclothes
#ethicallysourced #handmade #fairfashion #natural #handwoven #whomademyclothes #fashionrevolution