‘แฟชั่นรักษ์โลกได้หรือไม่?’ | Fashion Revolution Thailand X DONT Magazine

แฟชั่นคืออุตสาหกรรมที่นำเสนอความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้คนและโลกผ่านเครื่องแต่งกาย แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นตัวการสำคัญที่สร้างมลพิษมากเป็นอันดับ 2 ของโลก

จึงเกิดเป็นคำถามว่าจริงๆ แล้ว ‘แฟชั่นรักษ์โลกได้หรือไม่?’

DONT Magazine
จึงชวน Fashion Revolution Thailand
รวมถึงผู้ประกอบการ Seeker x Retriever Renim Project มาร่วมถกประเด็นดังกล่าวและหาจุดตรงกลางที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนระหว่างแฟชั่นและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ขอบคุณ DONT Magazine ที่นำเสนอประเด็นสำคัญของวงการแฟชั่น… แฟชั่นที่ยั่งยืน
ที่ยังตอบโจทย์ความต้องการของคน แต่ในระหว่างเดียวกัน คำนึงถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมนี้ต่อผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม

มาเริ่มตั้งคำถามกัน เริ่มออกแบบอย่างใส่ใจทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่ฉาบฉวย เริ่มคิดถึง material ทั้งเก่าและใหม่ ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ อากาศ และ livelihood ของผู้ผลิต