[ Co-create with Community ] Quality Control 102

[ Co-create with Community ]
Quality Control 102

“การทำฝ้ายเนี่ย คนที่ไม่รัก ทำได้ไม่ดีหรอกลูก”
แม่คำพันธ์กล่าว


แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผ้า
ซ้าย: แม่บุญเรียน (54) กลาง: แม่เปลี่ยน (66) ขวา: แม่คำพันธ์ (64)

สมาชิกรุ่นบุกเบิกของกลุ่มเรา ที่มีประสบการณ์การทอผ้าฝ้ายเข็นมือทั้งเส้นยืนเส้นพุ่งมาเป็นเวลายาวนาน
ตั้งแต่มีการตั้งกลุ่มและพัฒนาจากมูลนิธิเลยฯเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
ใจเย็น ละเอียดละออ มีฝีมือในการทอผ้า วางลายผ้า และย้อมผ้า ที่เก่งและสวยงามเป็นที่สุด
แม่ๆ ทั้ง 3 คน เป็นคนที่ริเริ่มรังสรรค์งานใหม่ๆ ร่วมกับเรามาตลอด
เช่น ผ้าทอสี่ตะกอ ผ้าเช็ดตัว และผ้าย่ามที่มีสี-ลายเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่ได้ทำกันมานาน
รวมไปถึงผ้าเช็ดหน้าที่ออกแบบกันขึ้นมาเอง

ที่สำคัญ มีความเสียสละมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ทำร่วมกันมา
ในการให้คำแนะนำ สอนวิชาสมาชิกใหม่ และมารวมตัวกันตรวจและซ่อมผ้าก่อนส่งมาที่กรุงเทพฯ เพื่อการแปรรูปทุกเดือน
การตรวจผ้าแต่ละครั้ง ก็ใช้เวลาเป็นวันๆ และใช้ความละเอียดอย่างมาก
เช่นผ้าที่ไม่สวยเลย จะใช้เวลาซ่อมถึง 2-3 วันเต็มๆ
โดยใช้เข็มสอยผ้าที่ทอข้ามหรือทอขาดที่ละเส้น ดูความเสมอ-หย่อนของเส้นฝ้ายทีละเส้น

ที่ผ่านมา เราเปิดรับสมาชิกใหม่ ให้โอกาสการพัฒนาฝีมือ
จนกระทั่งเริ่มมีการหักรายได้เพื่อแบ่งให้กับผู้ที่ช่วยซ่อมผ้า แต่ก็เป็นการจัดการแบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่
การประชุมใหญ่ครั้งนี้ เราจึงมีมติเห็นร่วมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน
ให้ 3 ท่านนี้เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจในการรับผ้า ตรวจซ่อมผ้าร่วมกับผู้ทอ
ตำหนิ ติ เตือน หรือไม่รับเลย
ขึ้นอยู่กับความพยายามในการพัฒนาตนเองของช่างทอ ที่สามารถเห็นได้ในผืนผ้าที่ทอขึ้นมา