a day Bulletin ผ้าเปลี่ยนโลก

ขอขอบคุณ นิตยสาร A Day Bulletin
ที่ให้โอกาสเราเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์
“ผ้าเปลี่ยนโลก : การทำผ้าที่เปลี่ยนโลกภายในจิตใจของผู้คน
จนส่งผลไปถึงการเปลี่ยนโลกจริงที่หมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

FolkCharm: งานฝีมือที่ถ่ายทอดผ่านฝ้ายอินทรีย์ที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตที่แตกต่าง
สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างชาวบ้านในหมู่บ้าน (ผู้ผลิต) กับชาวบ้านในเมือง (ผู้บริโภค)

อ่านบทความได้ที่ :

FolkCharm: เชื่อมโยงผู้คนด้วยเรื่องเล่าละมุนละไมของฝ้ายอินทรีย์