Fair ・Folk ・Craft

・Fair ・Folk ・Craft ・

ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางไปจังหวัดเลยจนถึงวันนี้ ก็ร่วม 6 ปี ทำเป็นกิจการมากว่า 3 ปี
หลายสิ่งถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและบริบทจริง โอกาส และปัญหา กระบวนการทำงาน การออกแบบ การนำเสนอ เป็น Journey หรือการเดินทางที่ล้วนมีประสบการณ์ที่มีความหมาย กลุ่มสมาชิกขยายใหญ่ขึ้น พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น ดีไซน์ทั้งลายผ้าและแบบที่ตอนนี้มีกว่าสองร้อย SKU

ในความเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งหนึ่งที่คงเดิม คือ ‘Core Value’ ของเรา

“Fair”
นิยามของความเป็นธรรม ที่รวมถึง
• “สิ่งแวดล้อม”จากการที่ไม่ใช้สารเคมี
• “ผู้ผลิต”โดยเราให้ความสำคัญกับเวลาของกระบวนการ เวลาในกิจวัฏ และการตั้งราคาอย่างเหมาะสมที่สูงขึ้นจากเดิม 30%-50%
• “ผู้บริโภค”ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุ่มสบายจากธรรมชาติ และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความโปร่งใสของกระบวนการทำงาน

“Folk”
ความ บ้านๆ ที่ เคารพในวิถีพื้นถิ่น ความสวยงามของธรรมชาติ ความเชื่อมโยงของผู้คน ชาวบ้านในหมู่บ้าน และชาวบ้านในเมือง ที่มีวิถีการใช้ชีวิตต่างกัน เชื่อมโยงทุกคนผ่านงานและการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา

“Craft”
กระบวนการสร้างด้วยมือโดยใช้ทักษะ ฝีมือ และการใส่ใจ ซึ่งเน้นวิธีทำที่ใช้ความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ปลูก ปั่นเส้นฝ้าย ย้อมสี และทอมือ รวมไปถึงการตัดเย็บทีละตัว โดยช่างตัดเย็บที่ทำงานที่บ้าน และกระบวนการบริหาร ที่ค่อยๆปรับให้เข้ากับการทำงานในบริบทของเราเอง ที่มีรายละเอียดพอดู ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงชิ้นเดียวหรือไม่กี่ชิ้นในรูปแบบหลากหลาย การเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนการขายที่เราซักรีดและจัดเก็บอย่างตั้งใจ การเล่าเรื่องและกระบวนการที่สื่อผ่านงานทุกชิ้นส่งต่อถึงผู้รับ

#fairtrade #ethicalfashion #transparentfashion #ethicalcraft #handmade #naturaldye #socialbusiness #thaidesigner #fairfashion