ย่ามขุนเลย

เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ออกแบบและผลิต “ย่าม” ให้กลุ่ม ขุนเลย เพื่อถวายในงานของ BEDO
โดยใช้ผ้าฝ้ายตุ่ยทอสี่ตะกอ และผ้าหางกระรอกชมพูครั่งที่ทางกลุ่มปลูกเอง

ขอบคุณพี่น้อย ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราที่ทำให้ในเวลาที่กระชั้น ขณะที่ป่วยภูมิแพ้ PM2.5 อยู่ด้วย
(ไม่ได้ผลิตขายนะคะ)