บทความจาก Creative Thailand

บทความจาก Creative Thailand

ขอบคุณที่เข้าใจแนวคิด-กระบวนการทำงานของเราจริงๆ
และสะท้อนถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

อ่านบทความได้ที่ :
http://www.creativethailand.net/th/article/detail/343